1Izrada drvenih avionskih sanduka prema traženoj mjeri.

Koristi se za avionski prijevoz različitih vrsta robe.

Izrada sanduka prema međunarodnoj normi za avionski transport robe u prekomorskim drvenim sanducima.

 

Ovisno o dimenzijama, moguć prihvat viličarem, paletnim viličarem, kranom, utovarnim trakama…

Zadovoljava stroga pravila međunarodne ISPM15 norme za transport drvene ambalaže.

Prema dogovoru vršimo i pakiranje robe u drvene sanduke za avionski transport, te dodatno osiguravanje tereta vijcima, trakama  i drvenim kajlama unutar sanduka.

Scroll Up