carina-granica-thumb-300Međunarodni standard za fitosanitarne mjere ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measures No. 15) je standard kojim su propisane minimalne fitosanitarne mjere za drveni materijal za pakiranje te reguliranje tokova navedenog materijala u međunarodnom prometu.

Bez poštivanja navedene norme, niti jedan drveni materijal za pakiranje se ne smije koristiti u međunarodnom prometu.

 

ispm15-logo_1_Tvrtka TEHNO KOZLINA D.O.O. poštuje i primjenjuje navedenu normu, te posjeduje CERTIFIKAT Šumarskog fakulteta u Zagrebu o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti označavanja drvenog materijala za pakiranje. Također posjedujemo i  vlastiti jedinstveni fitosanitarni broj za označavanje drvenog materijala za pakiranje upisan u fitoupisnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

 

Scroll Up