Izrada drvenih prekomorskih sanduka prema traženoj mjeri.

Koriste se za brodski prijevoz različitih vrsta robe.

shipping-services
Izrada sanduka prema međunarodnoj normi za transport robe u prekomorskim drvenim sanducima.
Ovisno o dimenzijama, moguć prihvat viličarem, paletnim viličarem, kranom…
Zadovoljava stroga pravila međunarodne ISPM15 norme za transport drvene ambalaže

 

 

 

 

 

Prema dogovoru vršimo i pakiranje robe u drvene prekomorske sanduke, te dodatno osiguravanje tereta vijcima, trakama i drvenim kajlama unutar sanduka.

Scroll Up