Temeljem višegodišnjeg iskustva vršimo pakiranja robe u/na prethodno izrađenu drvenu ambalažu.

Pakiramo:

  • elektroničke ormare, razvodne ploče, elektroničku i drugu opremu, …
  • pumpe, kotlove, cijevi, turbine,…
  • oružja,…
  • motorna i druga vozila,…
  • metalne konstrukcije, …
  • antikvitete, umjetnine, …
  • ostalo prema potrebama.

Pri pakiranju koristimo različite materijale za zaštitu robe koji apsorbiraju udarce i vlagu, te dodatno osiguravamo teret/robu vijcima, trakama  i drvenim kajlama unutar sanduka.

Također vršimo i pakiranje robe u aluminijsku vakumsku zaštitnu foliju.

Scroll Up